QUICKTIDER - TID SAMME DAG


Quick-tid uden forudgående tidsbestilling:

En quick (kvik) tid er en hurtig tid til en kortere og ukompliceret problemstilling. Den er derfor ikke brugbar til attester, kontroller, psykiske problemstillinger el lign.

Vi har dagligt quicktid i tidsrummet 9 - 10 
Scan sygesikringskort eller -app og henvend jer hos sekretæren tidligst fra kl 8.45 og senest kl 9.30.

I vil da blive set hos en læge eller sygeplejerske efter tur. 

 

 

DET ER MEGET VIGTIGT, AT I IKKE KOMMER I LÆGEHUSET MED CORONASYMPTOMER
(feber, hoste, halssmerter, forkølelse, mm) uanset om man er vaccineret eller tidligere smittet.

Har I brug for lægetid med eller pga. ovenstående symptomer, skal I ringe til sekretæren og bestille tiden. Oftest vil vi bede om, at der ved konsultationen foreligger en negativ PCR-test, som er max. 72 timer gammel.

Vi er fortsat restriktive, da der kan opholde sig mange patienter og meget syge patienter i venteværelset, og da vi frygter at skulle lukke, hvis en smittet patient har bevæget sig rundt i venteværelserne.

Nogle konsultationer kan klares telefonisk eller via video-konsultation. Aftal med sekretæren, hvad der passer bedst for dig og din situation. 

Vi takker i øvrigt for et rigtigt godt samarbejde i forbindelse med alle restriktionerne og reglerne i de forløbne år og håber på, at vi langsomt begynder at nærme os normale tilstande.