LABORATORIET

 

Der er fast tidsbestilling til prøver i laboratoriet. Tiderne kan bestilles via "E-konsultation", hvor du kan vælge mellem to typer tidsbestilling:

  • "Blodprøve + hjertekardiogram (EKG) til årskontrol"
  • "Blodprøve", hvor der ikke er hjertekardiogram (EKG) i forbindelse med konsultationen.

Tiden kan også bestilles via sekretæerne på tlf.: 75 89 18 11.

Urinprøver fra kl. 8.00 - 14.30.

I forbindelse med en konsultation hos lægen kan der fortsat trækkes et nummer via vores nummersystem i venteværelset, og der tages prøve samme dag. Det samme gælder, hvis det er aftalt med lægen på forhånd - f.eks. via telefon eller e-konsultation.

 

Blodprøver tages kun efter forudgående aftale med din læge eller din behandlende speciallæge. Du kan også aftale med din læge, at få taget dine blodprøver på Horsens Sygehus eller Vejle Sygehus.

 


Obs. Region Midt har per 01.07.2016 vedtaget besparelser på laboratorieområdet i lægepraksis. Det betyder, at det ikke længere er muligt at komme i Laboratoriet, Hedensted Lægehus, hvis du skal have taget blodprøver og-/eller EKG, der er bestilt til en sygehusafdeling*.

Der kan fortsat bestilles tid til blodprøver osv. til speciallæger.

*Der kan henvises til www.booking.rm.dk, hvor der kan bestilles tid til blodprøvetagning på Laboratoriet, Horsens Sygehus.

Hvis du ønsker at klage over ordningen eller har spørgsmål, kan du skrive til naere.sundhedstilbud@rm.dk