KONSULTATION

Kun konsultation efter forudgående aftale. Som udgangspunkt er der afsat en vis varighed til hver konsultation. Ønskes der længere tid i en konsultation, er det op til lægen at vurdere ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering, patientens behov, lægens og klinikpersonalets muligheder og organisering, hensynet til andre patienters ventetid samt akut arbejde i klinikken eller sygebesøg.

Ved visse undersøgelser og store attester er der altid afsat ekstra tid.