SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 2017

I juni 2017 udførte Hedensted Lægehus som led i akkreditering en patienttilfredshedsundersøgelse. Der blev over en periode på 4 uger udleveret 1040 spørgeskemaer, hvoraf 323 patienter besvarede.

Der blev spurgt omkring alt fra oplevelse af diskretion, ventetid, behandling, serviceniveau, mm.

Besvarelserne var overordnet meget rosende og positive. Vore patienter føler sig i konsultationen med lægen taget alvorligt, de oplever, at der bliver lyttet, forstået, undersøgt, udredt og viderehenvist ved behov.

Besvarelserne afslører, at huset er dejligt at komme i. Det fremtræder rent og lyst og professionelt. Personalet opleves hjælpsomme og imødekommende. Flere patienter angiver, at det er dejligt, at der er flere læger at vælge imellem, så man altid kan blive set på, hvis ens læge har fri. Flere bemærker også, at de altid kan få en akuttid ved behov.

Det var primært kommentarer omkring ventetid på lægekonsultationer eller ventetid i klinikken, der blev påtalt.

Derudover blev det påtalt, at toiletterne kunne være lydhøre, hvis andre patienter efterlod den yderste dør åben, der efterspørges drikkevandsbeholdere i venteværelserne, bænke uden foran, flere hjemmebesøg, samt forespørgsler vedr. blodprøvetagning efter kl 14.30 samt utilfredshed over ikke at kunne forhøre sig omkring ægtefælles medicinforbrug.

I håbet om at skaffe flere lægetider har vi i lægehuset flyttet livmoderhalsskræft-undersøgelserne, 2 og 4 års børneundersøgelserne, KOL-kontrollerne og flere diabeteskontroller til sygeplejerskerne i håbet om at øge antallet af lægekonsultationerne.

Derudover er der sat selvlukkende hængsler op på toiletterne, der er opsat RIS&ROS postkasse i venteværelset, vi har fået drikkevandsbeholder i rødt venteværelse. Vi kan desværre ikke honorére blodprøver efter kl 14.30, da dette tidspunkt er afgjort af henteordning fra Horsens Centrallaboratorium. Samtidig kan vi juridisk heller ikke udtale os om familiemedlemmers medicinforbrug. Vi har efter grundige overvejelser valgt ikke at opstille bænke uden foran lægehuset.

Vi takker for jeres deltagelse og har læst besvarelserne med meget stor interesse.