INFLUENZAVACCINATION

Vi vaccinerer igen i år mod influenza.

Målgruppen for influenzavaccinen kan vaccineres fra 1. oktober. Se listen herunder.

Vær opmærksom på, at patienter over 82 skal ringe til sekretæren med henblik på tid, da vaccinen skal bestilles hjem fra uge til uge.

Vær opmærksom på, at vaccinationen frem til 22. oktober udelukkende skal gives til patienter i risikogrupperne. Dette for at sikre, at der er tilstrækkeligt antal vacciner.

Efter d. 22. oktober vil vi således kunne tilbyde vaccination til selvbetalere.


 

Vi vaccinerer fra 1. oktober 2021 til 15. januar 2022:
Mandage til torsdage kl. 15.00 - 
Uden forudgående tidsbestilling. 

I bedes indscanne jeres sundhedskort og henvende jer ved sekretæren.

Følgende er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination fra 1. oktober til 15. januar.

Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
 - Kronisk lungesygdom
 - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
 - Diabetes 1 eller 2
 - Medfødt eller erhvervet immundefekt
 - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 - Kronisk lever- og nyresvigt
 - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 - Svært overvægtige med BMI >30
 - Førtidspensionister
 - Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering (bestil da telefonkonsultation ved en af lægerne)
 - Gravide i 2. og 3. trimester
 - Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 

_________________________________________________________________

 

Vedr. børn og influenzavaccination


Vi vaccinerer første gang: Onsdag den 3. november kl. 16 - 18.00. 
Benyt e-tidsbestilling i barnets cpr-nr. eller kontakt sekretæren for tid. 

(læs hele opslaget)

I vintersæsonen 2021/2022 anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle børn i alderen 2-6 år influenzavaccineres. Dette skal foregå med en intranasal vaccine (næsespray), der hedder Fluenz Tetra.

Da Fluenz Tetra er en svækket levende vaccine, og den derfor potentielt kan overføres ved kontakt med immunkompromitterede personer, anbefaler vi, at den ikke gives til børn, der er husstandskontakter til svært immunkompromitterede personer (f.eks. knoglemarvstransplanterede patienter og personer i højdosis kemoterapi, der har behov for isolation).

Samtidig er der retningslinier i forhold til, hvordan den gives sammen med andre børnevacciner.

Kontraindikationer for vaccination med Fluenz Tetra er

• Alder yngre end 2 år eller ældre end 18 år

• Tidligere anafylaksi overfor influenzavaccine eller vaccinekomponent incl. gentamycin

• Indlæggelseskrævende systemisk allergisk reaktion over for æg

• Immundefekt, som skyldes sygdomme såsom akut eller kronisk leukæmi, lymfom, symptomatisk HIV-infektion, aspleni

• Primær immundefekt

• Erhvervet immundefekt pga. højdosis immunsupprimerende behandling

• Svær eller ikke-kontrolleret astma, herunder indlæggelses-krævende astma inden for de sidste 3 mdr

• Astmatisk bronkitis de seneste 72 timer

• Salicylatbehandling. Salicylater må ikke anvendes til børn og unge i 4 uger efter vaccinationen

• Børn med ikke-opererede kraniofaciale misdannelser eller med cochlearimplantat (pga. manglende data)

Børn, der ikke må få Fluenz Tetra, skal i stedet tilbydes vaccination med en inaktiveret injicerbar influenzavaccine


Vaccinen skal gives ad 2 omgange med min. 4 ugers mellemrum. Vi påregner at oprette arbejdstidsvenlige vaccinationsdage med tilmelding (af hensyn til bestilling af antal vacciner).

HOLD DERFOR ØJE MED HJEMMESIDEN OG VORES FACEBOOK-SIDE.