KONSULTATION

Kun konsultation efter forudgående aftale. Som udgangspunkt er der afsat en vis varighed til hver konsultation. Ønskes der længere tid i en konsultation, er det op til lægen at vurdere ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering, patientens behov, lægens og klinikpersonalets muligheder og organisering, hensynet til andre patienters ventetid samt akut arbejde i klinikken eller sygebesøg.

Ved visse undersøgelser og store attester er der altid afsat ekstra tid. 

Ved akut opstået sygdom er der, efter telefonisk henvendelse, mulighed for at blive vurderet samme dag. 
Der gives en ca. tid i tidsrummet 13.00-15.00.